Aegir's BotenWagen's

Sinds 1953 beschikt de G.S.R. 'Aegir' over een eigen botenwagen. Een klein aantal leden zetten zich in voor het botentransport door heel Nederland en daarbuiten. Aegir's Botenwagens, beter bekend onder Aegir's BoWa's, is in roeiend Nederland een begrip.

De Botenwagen

De Botenwagen rijdt vrijwel het hele jaar door elk weekend voor het transport van roeiboten naar de wedstrijden en de trainingslocaties. Met de huidige botenwagen is het mogelijk om binnen de Nederlandse wetgeving en de gestelde eisen ongedeelde achten (18 meter) te vervoeren. in 2018 is de nieuwe witte MAN-truck aangeschaft en hiermee kan de botenwagen weer vele jaren vooruit.

Transportaanvraag

Naast het transport voor de eigen vereniging verzorgt Aegir's BoWa's ook het roeibotentransport voor diverse andere verenigingen. Transportaanvragen dienen op de maandagavond voor aanvang van het weekend te worden gedaan. U kunt daarvoor mailen of direct contact opnemen met de Algemeen Directeur.

20200412 BoWA.jpg

GESCHIEDENIS AEGIR'S BOWA'S

Op het moment dat de roeiers van Aegir gingen deelnemen aan wedstrijden werden zij geconfronteerd met een probleem. Hoe krijg je de boten zo snel en zo veilig mogelijk bij wedstrijden en trainingslocaties? In het begin verliep het transport via binnenvaartschepen maar het duurde een week voor de boten weer terug waren op Aegir. In 1932 vond Aegir de oplossing; Vrachtwagenondernemer Bolhuis leende voor tachtig gulden netto zijn Fordtruck aan Aegir om de boten te vervoeren. Hiermee werd de trend gezet en verscheidene verhuiswagens werden gehuurd. De boten leden echter wel onder dit transport en daarom kwamen de eerste plannen om zelf een botenwagen aan te schaffen.

In 1952 werd door de heer Jo Heuvelman en de heer A. Schurink de ideale botenwagen ontworpen. In het najaar werd besloten de botenwagen aan te schaffen.

Twee stukjes uit het verenigingsblad van 11 december 1952:

Hoewel de thermometer op het Aegirbord reeds een vrij hoog bedrag aanloopt, is het geld voor de botenwagen nog niet bij elkaar. Wat er echter tot nu toe gepresteerd is heeft Aegir geheel en al te danken aan dr. Hadders. Daar het voor dr. Hadders niet mogelijk is om ongeveer 50 Oud-Aegir leden persoonlijk te gaan bezoeken heeft hij een beroep op heel Aegir gedaan om dit werk van hem over te nemen. Het bestuur is van mening dat het niet meer dan de plicht der Aegirleden is een paar vacantiedagen op te offeren om enige Oud Aegirleden is de buurt van hun vacantieadres te bezoeken. Als U dus één dezer dagen hiertoe aangezocht wordt, accepteert dit dan met beide handen en brengt Aegir de laatste f.700,- bij elkaar.

Reeds voor de oorlog bestond bij Aegir de behoefte aan een eigen botenauto. Tegenwoordig wordt deze leemte in de uitrusting van Uw vereniging vooral door fiscus en materiaalcommissaris als een reeds groter gemis gevoeld. De voordelen van een botenauto zijn in hoofdzaak: 1)heb veel goedkoper vervoer en 2)het sparen van het botenmateriaal, omdat de boten verend en niet schokkend vervoerd worden.

Bij het 75-jarig bestaan van de G.S.R. Aegir op 7 februari 1953 werd de botenwagen voor het eerst in gebruik genomen. De eerste botenwagen was een feit. Sindsdien heeft Aegir's BoWa vele verschillende combinaties gekend.

Met de huidige botenwagen, aangeschaft in 2002 mag gezegd worden dat Aegir opnieuw de kroon spant. De combinatie bestaande uit een Mercedes trekker, een Broshuis uitschuifbare semidieplader en een afzetbare botenstellage werd ter viering van het 10e lustrum van Aegir's BoWa's in gebruik genomen. De combinatie (tot 22 meter uitschuifbaar) is de grootste ter wereld en als enige roeibotentransporteur is Aegir's BoWa's in staat om legaal ongedeelde achten van 18 meter of zelfs langer te vervoeren.

Op 5 oktober 2008 werd een mooi hoofdstuk aan de geschiedenis toegevoegd. George Jaburg en Michiel de Brauw schonken namens DHL een Scania Topline aan de botenwagen. Chris Heuvelman doopte de trekker, waar Aegir's Botenwagen weer vele jaren mee vooruit kan.

Sinds 2018 rijdt Aegir's BoWa's met een witte MAN-truck. Deze mooier trekker werd 10 mei 2018 officieel gedoopt na de Vlootschouw van het 28ste lustrum.

Hieronder vindt u een overzicht van alle BoWa's die voor Aegir hebben gereden tussen 1950 en 2020.

20200412 overzicht BoWa's.png

Bowa chauffeurs

ALGEMEEN DIRECTEUR

Jan Bate van der Dussen

email: bowa@gsraegir.nl

Financieel Directeur

Hidde Hofland

Huidige chauffeurs

 • Luuk Stadman Robaard
 • Gijs Bakker
 • Quinten Boensma

Oud chauffeurs

 • E. Hueting
 • E. ten Hoopen
 • P. Schaafsma
 • R. Schaafsma
 • N. Mantel
 • S. Dannenberg
 • N. van Doorn
 • R. Verduyn
 • J. Douwstra
 • R. Lecluse
 • E. Huizinga
 • J. de Bondt
 • R. Wilderman
 • J. van der Vliet
 • R. Rispens
 • N. Maurik
 • B. van Oers
 • J.J. Mikx
 • R. Kohsiek
 • F. Gräper
 • H. Kolff
 • H. ten Holte
 • W. Mook
 • G, Pomstra
 • O, Pietersma
 • B, de Regt
 • G, Jaburg
 • W, Barels
 • H.. Piscaer
 • R, Vriesendorp
 • A, Heringa
 • G, Steen
 • H, Arendzen
 • H. Behrens
 • D. Kramer
 • J. van Gool
 • J. Hoogstra
 • B. de Wiert
 • E. Henkes
 • W. Goris
 • K. de Lange
 • P. Drontmann
 • G. van der Lande
 • A. Hendriksma
 • A. Boeke
 • J. Glas
 • C. Albers
 • A, Buls
 • A, Boekhoudt
 • S. Brink
 • H. Broeksma
 • S. Bouwer
 • F. Schoute
 • E. Allersma
 • J. Bruijn
 • R. de Roock
 • M. Gelissen
 • M. Gudden
 • J. Hutter
 • L. Jonker
 • K. Kelly
 • W.P. Keuper
 • E. Khoe
 • A. Klaver
 • G. Kootstra
 • W. Ligtvoet
 • J.W. Louwerens
 • E. Louwerens
 • R. Maarleveld
 • E. Mélotte
 • F. Munneke
 • K. Nengerman
 • W.J. Niermeijer
 • M. Perk
 • J. Scholten
 • H. Sissingh
 • J. Suchtelen
 • R. Tiktak
 • R. Vader
 • S. van Baalen
 • R.J. van Beusekom
 • M. van de Berg
 • H.P. van der Veen
 • C. van Mourik
 • B. Westreenen
 • A. Willemse
 • E. Wilms
 • M. Wolthuis
 • C. Zeegers
 • A.J. van der Meulen
 • E. van Odijk
 • H. Pelsma
 • S. Kruse
 • G. Maris
 • S. Hulsink
 • M. Dijkhof
 • R. Rotteveel
 • S. ter Beke
 • T. de Jong

Oud Algemeen Directeuren

 • J. Schoenmakers
 • A. Boersen
 • C. Arendzen
 • M. van Velthuijsen
 • M. Langeslang
 • B. Sandor