Puntenstructuur

In het programma zijn er drie klassen: Beginner, Gevorderd & Elite. Deze klasse indeling wordt gemaakt op basis van punten en waar ook gekeken wordt naar ploeggemiddeldes.

Beginner

Het niveau waarin gestart mag worden zolang iedereen in de ploeg nog geen punten in een seniorenveld heeft behaald;

Gevorderde

Het niveau waarin gestart mag worden zolang de ploeggemiddelde minder dan 6 punten per roeier is;

Elite

Het niveau waar je mag starten wanneer je boven de 23 jaar bent en al punten hebt behaald.

HOE KRIJG JE PUNTEN?

Een overwinning in een klasserend veld levert één punt op.

Alle roeiers die ten minste twee keer hebben meegevaren in een ploeg die aan het einde van het seizoen bij de eerste vier eindigt in één of meerdere klassementen krijgen één punt. (In RvR staan aanvullende bepalingen)

Overwinning in de eerstejaarsvelden en developmentvelden zijn niet klasserend. Junioren kunnen punten behalen in seniorenvelden en ook door bij de eerste vier te eindeigen in seniorenklassementen.

De puntenaantallen van roeiers die hebben gewonnen of deelgenomen aan grote internationale wedstrijden worden aangevuld tot een bepaald niveau. Het aantal punten staat vermeld in het RvR.

Het aantal punten wordt automatisch bijgehouden in de ICT-systemen van de KNRB en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Het is essentieel dat de samenstelling van de ploegen correct worden opgegeven, want de ICT-systemen zijn daarvan afhankelijk. Ploegen waarvan achteraf blijkt dat de samenstelling onjuist is opgegeven worden alsnog uit de uitslagen geschrapt.

BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN

Overwinningen in het buitenland tellen mee voor de puntentelling. Dit zal door de verengingen zelf in de ICT-systemen worden bijgehouden. Om onduidelijkheid te voorkomen is de definitie van een klasserende buitenlandse wedstrijd aangepast. Voor de nieuwe definitie zie laatste versie van RvR.

SCULL EN BOORD

Roeiers verzamelen apart punten voor scull en voor boord. Bij ergometerwedstrijden telt de hoogste klasse-indeling.

KLASSEMENTEN

Er zijn twee soorten klassementen. In het eerstejaarsklassement kunnen mensen starten in achten (dames, licht, zwaar), in een dubbelvier met stuurman/-vrouw (lichte dames en licht) en vier met stuurman/-vrouw (zwaar en dames). Ten tweede is er het developmentklassement, hier kan men starten in een vier zonder stuurman/-vrouw (dames, licht ,zwaar) of een dubbel twee (zwaar, licht, dames, lichte dames).

DSC_8289.JPG