Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Login leden

Algemeen Directeur

Victor Schop

email: bowa@gsraegir.nl

Financieel Directeur

 Tim Klooster

bowa-logo breed.jpg

Chauffeurs

Hieronder een overzicht van de chauffeurs.

Huidige chauffeurs

 • Roel Rotteveel
 • Stef ter Beke
 • Thomas de Jong

Oud chauffeurs

 • E. Hueting
 • E. ten Hoopen
 • P. Schaafsma
 • R. Schaafsma
 • N. Mantel
 • S. Dannenberg
 • N. van Doorn
 • R. Verduyn
 • J. Douwstra
 • R. Lecluse
 • E. Huizinga
 • J. de Bondt
 • R. Wilderman
 • J. van der Vliet
 • R. Rispens
 • N. Maurik
 • B. van Oers
 • J.J. Mikx
 • R. Kohsiek
 • F. Gräper
 • H. Kolff
 • H. ten Holte
 • W. Mook
 • G, Pomstra
 • O, Pietersma
 • B, de Regt
 • G, Jaburg
 • W, Barels
 • H.. Piscaer
 • R, Vriesendorp
 • A, Heringa
 • G, Steen
 • H, Arendzen
 • H. Behrens
 • D. Kramer
 • J. van Gool
 • J. Hoogstra
 • B. de Wiert
 • E. Henkes
 • W. Goris
 • K. de Lange
 • P. Drontmann
 • G. van der Lande
 • A. Hendriksma
 • A. Boeke
 • J. Glas
 • C. Albers
 • A, Buls
 • A, Boekhoudt
 • S. Brink
 • H. Broeksma
 • S. Bouwer
 • F. Schoute
 • E. Allersma
 • J. Bruijn
 • R. de Roock
 • M. Gelissen
 • M. Gudden
 • J. Hutter
 • L. Jonker
 • K. Kelly
 • W.P. Keuper
 • E. Khoe
 • A. Klaver
 • G. Kootstra
 • W. Ligtvoet
 • J.W. Louwerens
 • E. Louwerens
 • R. Maarleveld
 • E. Mélotte
 • F. Munneke
 • K. Nengerman
 • W.J. Niermeijer
 • M. Perk
 • J. Scholten
 • H. Sissingh
 • J. Suchtelen
 • R. Tiktak
 • R. Vader
 • S. van Baalen
 • R.J. van Beusekom
 • M. van de Berg
 • H.P. van der Veen
 • C. van Mourik
 • B. Westreenen
 • A. Willemse
 • E. Wilms
 • M. Wolthuis
 • C. Zeegers
 • A.J. van der Meulen
 • E. van Odijk
 • H. Pelsma
 • S. Kruse 
 • G. Maris
 • S. Hulsink
 • M. Dijkhof

Oud Algemeen Directeuren

 • J. Schoenmakers
 • A. Boersen
 • C. Arendzen
 • M. van Velthuijsen
 • M. Langeslang

Geschiedenis Aegir's BoWa's

Op het moment dat de roeiers van Aegir gingen deelnemen aan wedstrijden werden zij geconfronteerd met een probleem. Hoe kan je de boten zo snel en zo veilig mogelijk bij wedstrijden en trainingslocaties krijgen. In het begin verliep het transport via binnenvaartschepen maar het duurde een week voor de boten weer terug waren op Aegir. In 1932 vond Aegir de oplossing. Vrachtwagenondernemer Bolhuis leende voor tachtig gulden netto zijn Fordtruck aan Aegir om de boten te vervoeren. Hiermee werd de trend gezet en verscheidene verhuiswagens werden gehuurd. De boten leden echter wel onder dit transport en daarom kwamen de eerste plannen om zelf een botenwagen aan te schaffen.

In 1952 werd door de heer Jo Heuvelman en de heer A. Schurink de ideale botenwagen ontworpen. In het najaar werd besloten de botenwagen aan te schaffen. 

Twee stukjes uit de Ster van 11 december 1952: 

Hoewel de thermometer op het Aegirbord reeds een vrij hoog bedrag aanloopt, is het geld voor de botenwagen nog niet bij elkaar. Wat er echter tot nu toe gepresteerd is heeft Aegir geheel en al te danken aan dr. Hadders. Daar het voor dr. Hadders niet mogelijk is om ongeveer 50 Oud-Aegir leden persoonlijk te gaan bezoeken heeft hij een beroep op heel Aegir gedaan om dit werk van hem over te nemen. Het bestuur is van mening dat het niet meer dan de plicht der Aegirleden is een paar vacantiedagen op te offeren om enige Oud Aegirleden is de buurt van hun vacantieadres te bezoeken. Als U dus één dezer dagen hiertoe aangezocht wordt, accepteert dit dan met beide handen en brengt Aegir de laatste f.700,- bij elkaar.

Reeds voor de oorlog bestond bij Aegir de behoefte aan een eigen botenauto. Tegenwoordig wordt deze leemte in de uitrusting van Uw vereniging vooral door fiscus en materiaalcommissaris als een reeds groter gemis gevoeld. De voordelen van een botenauto zijn in hoofdzaak: 1)heb veel goedkoper vervoer en 2)het sparen van het botenmateriaal, omdat de boten verend en niet schokkend vervoerd worden.

Bij het 75-jarig bestaan van de G.S.R. Aegir op 7 februari 1953 werd de botenwagen voor het eerst in gebruik genomen. De eerste botenwagen was een feit. Sindsdien heeft Aegir's BoWa vele verschillende combinaties gekend. Een overzicht:

Tijdsbalk bowa

Met de huidige botenwagen, aangeschaft in 2002 mag gezegd worden dat Aegir opnieuw de kroon spant. De combinatie bestaande uit een Mercedes trekker, een Broshuis uitschuifbare semidieplader en een afzetbare botenstellage werd ter viering van het 10e lustrum van Aegir's BoWa's in gebruik genomen. De combinatie (tot 22 meter uitschuifbaar) is de grootste ter wereld en als enige roeibotentransporteur is Aegir's BoWa's in staat om legaal ongedeelde achten van 18 meter of zelfs langer te vervoeren. 

Op 5 oktober 2008 werd een mooi hoofdstuk aan de geschiedenis toegevoegd. George Jaburg en Michiel de Brauw schonken namens DHL een Scania Topline aan de botenwagen. Chris Heuvelman doopte de trekker, waar Aegir's Botenwagen weer vele jaren mee vooruit kan.