Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Login leden

NIEUWE WEDSTRIJDPROGRAMMA 2017

Sinds de zomer van 2013 is er gewerkt aan een nieuw wedstrijdprogramma. Per 1 januari 2017 zal dit nieuwe programma worden toegepast. Op deze pagina worden de wijzigingen toegelicht en specifieke regels worden vermeld in het vernieuwde Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR), die na de AV van 19 november beschikbaar is. 

WAT IS DE NIEUWE KLASSE-INDELING?

In het nieuwe programma zijn er drie klassen, de oude benamingen (beginneling/nieuweling/overgangs en SA) maken plaats voor drie klasses: Beginner, Gevorderd & Elite. In plaats van klasse indeling op basis van behaald aantal blikken of overwinningen stappen we over op klasse indeling  op basis van punten.  Ook nieuw is dat we gaan kijken naar ploeggemiddeldes.

Beginner

Het oude beginnelingenniveau waarin gestart mag worden zolang iedereen in de ploeg nog geen punten in een seniorenveld heeft behaald;

Gevorderde

Het oude nieuweling/overgangsniveau waarin gestart mag worden zolang je ploeggemiddelde minder dan 6 punten per roeier is;

Elite

Het oude senioren A niveau of open klasse waarin iedereen mag starten. We behouden daarnaast ook de senioren B klasse voor roeiers die op 1 januari van het lopende jaar nog geen 22 jaar zijn.

HOE KRIJG JE PUNTEN?

Een overwinning in een klasserend veld levert één punt op.

Alle roeiers die ten minste twee keer hebben meegevaren in een ploeg die aan het einde van het seizoen bij de eerste vier eindigt in één of meerdere klassementen krijgen één punt. (In RvR staan aanvullende bepalingen)

Overwinning in de eerstejaarsvelden en developmentvelden blijven niet klasserend. Junioren kunnen nog steeds punten behalen in seniorenvelden en nu ook door bij de eerste vier te eindeigen in seniorenklassementen.

De puntenaantallen van roeiers die hebben gewonnen of deelgenomen aan grote internationale wedstrijden worden aangevuld tot een bepaald niveau. Het aantal punten staat vermeld in het RvR.

Het aantal punten wordt automatisch bijgehouden in de ICT-systemen van de KNRB en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Het is essentieel dat de samenstelling van de ploegen correct worden opgegeven, want de ICT-systemen zijn daarvan afhankelijk. Ploegen waarvan achteraf blijkt dat de samenstelling onjuist is opgegeven worden alsnog uit de uitslagen geschrapt.

BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN

Overwinningen in het buitenland tellen nog steeds mee voor de puntentelling. Dit zal door de verengingen zelf in de ICT-systemen worden bijgehouden. Om onduidelijkheid te voorkomen is de definitie van een klasserende buitenlandse wedstrijd aangepast. Voor de nieuwe definitie zie laatste versie van RvR.

SCULL EN BOORD

Net als nu verzamelen roeiers apart punten voor scull en voor boord. Bij ergometerwedstrijden telt nog steeds de hoogste klasse-indeling.

KLASSEMENTEN

De huidige klassementen worden uitgebreid met een eerstejaarsklassement voor gestuurde boordvieren (zwaar, licht en dames) en een developmentklassement voor dubbeltweeën (zwaar, licht en dames – aanvullend op het huidige lichte damesklassement). Voorwaarden voor starten in deze ploegen staan in het RvR.

VELDEN

Vanaf 2017 zullen de volgende velden zullen worden uitgeschreven:

foto site.jpg

Voor lichte dames worden alleen de scullvelden uitgeschreven en voor junioren blijft het huidige programma voor de 16- en 18-jarigen onderdeel uitmaken van het standaardprogramma. Net als nu worden in de juniorenvelden, de klassementsvelden en de Beginners-velden B-finales verroeid. Voor Gevorderde-velden met meer dan 15 inschrijvingen (10 inschrijvingen bij een 4-ploegenbaan) worden ook B-finales verroeid. Indien het programma dit toelaat worden de skiff en de twee-zonder voor Gevorderde op beide dagen uitgeschreven.

Het is de bedoeling dat dit programma wat strakker wordt gehanteerd en wedstrijdorganisaties geen “gele” velden uitschrijven. Jaarlijks evalueren we of dit nieuwe programma werkt.

Wedstrijdorganisaties kunnen hiernaast velden uitschrijven voor andere leeftijdscategorieën zoals SB, masters, of bijvoorbeeld 14- en 12-jarigen. Ook kunnen competitievelden en velden voor de 2+ en pararoeien worden toegevoegd als het tijdschema dat toelaat. Wedstrijdorganisaties kunnen zich verder profileren door alternatieve progressieschema’s te hanteren voor bepaalde velden.