Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Login leden

Stuurregels en commando's

Stuurregels

Aangezien niet iedere boot door een onervaren stuur bestuurd dient te worden, zijn er een aantal regels. Iedereen die wil sturen in een C4+ doet dat eerst onder begeleiding van een coach. 

Achten en gladde vieren mogen gestuurd worden door geschikt bevonden personen. Deze kunnen nog opgeleid worden op het moment dat ze in de boot zitten. Een voorbeeld is een eerstejaars wedstrijdstuurtje. De eerste paar keer sturen in een 8+ gebeurt onder begeleiding van een coach gedurende de hele training. Ook moeten er twee ervaren roeiers op slag zitten. Het dragen van een reddingsvest is voor stuurtjes verplicht in alle gladde nummers!

Een paar standaard regels:

 • Altijd rechts houden op het kanaal.
 • Bij bruggen hebben ongestuurde nummers voorrang opgestuurde nummers. Daarnaast hebben alle boten richting Aegir voorrang op boten wegvarend van Aegir. 
 • Altijd links inhalen. Zorg dat je voldoende ruimte hebt, dus dat er geen boten aankomen of vlak voor een brug inhalen. 

Commando's

Zorg dat je van iedereen goed de namen kent. In noodsituaties reageren roeiers sneller op hun naam dan hun nummer. Geef strakke commando's, dit houdt je roeiers alert. Zorg daarnaast dat iedereen je goed kan horen. 

Tillen van de boot

We bespreken hier voor het gemak alleen het tillen van de achten voor de situatie op Aegir.

Bij het tillen van een boot uit de stelling op heuphoogte:

 • Aan de boorden: Je roeiers gaan klaarstaan op de goede plek. Als stuur sta je bij de punt.
 • Overpakken: Elke roeier slaat een arm over de boot heen en pakt zo de boot vast. 
 • Tillen gelijk…nu: De boot wordt opgetild.
 • Uitschuiven: De roeiers lopen naar achter en tillen de boot uit de stelling.
 • Onderdoor: Noem de namen van de personen die onderdoor moeten lopen.
 • In de handen gelijk…nu: Je roeiers staan aan weerszijden van de boot en pakken de boot in de handen.
 • Op de schouders gelijk…nu: De boot gaat op de schouders. Let hierbij op de riggers.
 • Boven de hoofden gelijk…nu: Boot gaat boven de hoofden.
 • Linker/rechter schouder gelijk…nu: Kies een schouder aan de hand van de wind.

Bij het tillen van een boot uit de stelling boven heuphoogte: 

 • Handen aan: de roeiers pakken de boot aan de boorden.
 • Tillen gelijk…nu: Ze tillen de boot.
 • Uitschuiven: De boot wordt uit de stelling getild.
 • De boot kan nu boven de hoofden en op de schouder.

Je loopt naar het vlot, achter de boot aan. Als de punt buiten is roep je zwenken naar links. De roeiers zwenken en lopen het vlot op.

De boot in het water leggen

 • Handen in de spanten: De roeiers pakken met een hand de boot in de spanten.
 • Voor de buiken gelijk...nu: De boot gaat van de schouder voor de buiken.
 • Hoog op en dollen los: De roeiers houden de boot iets hoger en maken de dollen aan waterzijde los.
 • Tenen aan de rand van het vlot: spreekt voor zich.
 • Voorzichtig uitzetten gelijk...nu: De roeiers leggen de boot rustig in het water. 

Terug gaat andersom, je tilt de boot uit het water, dollen dicht, op de schouder en loop naar de bokjes. Daar laat je de roeiers de boot boven de hoofden houden en uitsplitsen, dit betekent iedereen naar een boord. De boot kan nu op de schouder, in de handen en op de bokjes. Schoon laten maken. Daarna de loods in. 

In- en uitstappen en wegvaren

 • Klaar maken om in te stappen: Dit is jouw commando om te laten merken dat je gaat beginnen.
 • Palen vast…palen uit: De roeiers pakken hun paal vast en de waterzijde schuift deze in de dol.
 • Instappen gelijk, 1…2…3: Dit weet je nog uit de C4.
 • Overslagen waterzijde dicht: De roeiers doen hun dollen dicht.
 • Tijdens het instappen houdt jij de boot vast in het midden.
 • Nu kun je instappen, waarschuw met “Stuur stapt in”.

Je gaat zitten en sluit je cox aan. Als alles werkt en je roeiers zijn klaar kun je uitzetten.

Dit doe je met het commando “uitzetten gelijk…nu”. Alle roeiers duwen dan met hun hand af van het vlot. Is dit niet voldoende dan laat je de palen aan vlotzijde, vaak stuurboord, nog afduwen. 

Op het water

Als je boot stilligt, begin je altijd met de volgende commando's:

 • Slagklaar maken (in de uit- of intik): De roeiers gaan in de gevraagde houding zitten met de bladen plat op het water.
 • Slagklaar…: De bladen worden verticaal gedraaid. Het is nu belangrijk dat de boot in balans ligt. 
 • Go: De roeiers beginnen aan de haal. 

Als de boot nog snelheid heeft en je wilt weer verder roeien, gebruik je simpel “oppakken…nu”.

Voor het stoppen gebruik je de volgende commando's:

 • Opgelet...: Dit waarschuwt de roeiers dat je een commando geeft.
 • Laat…: Dit commando geef je bij de intik.
 • Lopen: Dit commando geef je bij de uittik. De roeiers maken de haal af totdat ze in de derde stop zitten. De bladen zijn nu nog boven het water.
 • Bedankt: De roeiers mogen nu hun bladen rustig op het water leggen en ontspannen gaan zitten.

Als je helemaal wilt afremmen gebruik je, nadat je hebt laten lopen, het volgende commando “houden”. Hierbij geef je het boord aan dat moet houden. Dus “Houden bakboor/stuurboord/beide boorden”.

Voor het rondmaken gebruik je bakboord strijken, stuurboord halen of andersom. Hierbij hoef je er niet “gelijk…nu” achteraan te zeggen. Rondmaken gaat beurtelings bakboord/stuurboord. 

Zorg ervoor dat je altijd duidelijk bent en je commando’s aanpast aan de situatie.

Een wedstrijd sturen

Het zal wel eens voorkomen dat je tijdens een competitiewedstrijd van de NOOC of Sprint bokaal jouw of een andere ploeg stuurt. Dat is natuurlijk heel anders dan een training! In dit gedeelte van het vaarreglement zullen tips en technieken besproken en uitgelegd worden die er voor zullen zorgen dat je goed voorbereid de boot in stapt.

Ten eerste, in het lijstje hier onder staan algemene dingen die je kunt zeggen tijdens de race:
Meestal bestaat iets wat je herhaalt tijdens een haal uit twee delen.

Het eerste deel kan bestaan uit:
- benen
- push
- hang(en)
- duw
- tik
- lang
- samen

Het tweede deel kan bestaan uit:
- door
- weg
- duw
- tellen (1,2, 3 enz.)*
- los

*Het tellen gebruik je meestal alleen tijdens de start of als je duidelijk een opzet/push aangeeft. Bij de start mag je je hele push uittellen, maar doe dat tijdens de wedstrijd nooit. Roeiers denken daarna namelijk bewust dat je mag uitzakken.
Geef je dus een extra push zeg dan bijvoorbeeld (tel sowieso dan nooit verder dan zeven): 'Dames, focus op sterk zitten, ik wil meer benen, opzet na nu: benen 1, benen 2, benen 3, benen 4, blijf sterk, benen 6, benen 7, oke, dit is goed, houd dit vast, sterk blijven zitten.' Hierna kun je doodleuk weer de volgende opzet aan geven, je kunt er nooit teveel aangeven!

Je kunt ook om een "killer twenty" vragen, dit betekent dat je de allerhardste halen verwacht die ze in huis hebben van je roeiers. Dit kun je van je roeiers vragen als je achter ligt, of als je net even die push nodig hebt om de eerste plek te veroveren

Doorstart:

De eerste wedstrijd van de NOOC bokaal, op de Heinkenen Openings Toernooi (HOT), start je niet vanuit stilstand, maar heb je een doorstart. Dit is hoe je een doorstart kan opzetten:
Oké dames, luister alleen naar mij, uittik, light haal, driekwart, slag klaar, go. Focus op je voorganger, samen los. We gaan bouwen in vijf halen, na nu. Bouwen 1, bouwen 2, bouwen 3, bouwen 4, bouwen 5. Push 1, push 2, push 3 .... push 10. Oke dames/heren, dit is goed, focus sterk zitten. Ik wil contrast in tien halen, benen weg, benen weg, benen weg .... enz.

Didactiek

Belangrijk is dat je naast dat je ritmisch de roeiers pusht je ook technische puntjes geeft. Dit hoef je niet per se ritmisch te doen. Neem even de tijd om te zeggen wat je wilt, net zoals dat je een opzet of een push inleidt.
Denk aan: 'Oke dames, ik wil meer samen, we leggen de focus op samen los, na nu! push door, push door....' of 'Tien halen focus op sterk zitten, sterk 1, sterk 2, benen 3, benen 4, sterk 5, sterk 6, dit is goed, houd dit vast'

En alles natuurlijk met een lekker doorrookte stem. Dit geeft een opzwepend gevoel voor de roeiers. Zorg ervoor dat ze je allemaal kunnen verstaan. En blijf ze constant pushen en aanmoedigen. Houd daar bij in 't hoofd dat 't positief moet blijven. Je kunt bijvoorbeeld wel gebruiken 'kom maar' maar niet 'kom op'. (kom op klinkt als kom op nou dit is niet goed genoeg, terwijl kom maar aanmoedigt om meer te doen)

Tijdens een wedstrijd is het uiterst belangrijk dat de roeiers gefocust blijven op het roeien en niet uit de boot gaan kijken of zich afvragen hoe ver ze nog moeten.
Geef dus altijd aan hoe ver de roeiers zijn, (hoeft op de bosbaan niet elke 250 meter, voornamelijk omdat ze het daar ook zelf kunnen zien) als je een bordje ziet, kun je dit aangeven en bijvoorbeeld nog een extra push aangeven. Denk aan '1000m gehad, we zijn goed begonnen, ik wil nu meer zien, 10 halen extra benen, na nu! benen 1, benen 2 ....'

Daarnaast is het heel belangrijk om ze te vertellen hoe de andere boten het doen (zeker bij een boord-aan-boord race), anders gaan de roeiers naast zich kijken en dit is niet goed voor het roeien en hoe hard ze gaan.

Tijdens een achtervolgingsrace moet je aangeven of ze inlopen op andere ploegen, en daar kun je ook om vragen, 'ik wil naar Laga toe, opzet na nu!' Als boten meer in de buurt liggen kun je gaan aangeven dat je er langs wilt, je kunt dan aangeven dat je een opzet wilt, of bijvoorbeeld aangeven dat je wilt gaan 'schuiven'. 'We liggen puntje kontje met Laga, ik wil meer, ik wil er naast, we gaan schuiven na nu! schuiven 1, schuiven 2 ...' Je kunt ook aangeven hoeveel 'poppetjes' je hebt (hoeveel roeiers je al hebt gepakt), of aangeven, 'ik lig naast de stuur (je ligt dus precies naast elkaar) ik wil naar de boeg, na nu! schuiven 1, schuiven 2...'

Deze dingen kun je ook gebruiken bij een boord-aan-boord race, maar het is daarnaast ook belangrijk dat je dan aangeeft hoe ze er bijliggen in het veld, waar je dan ligt is dan namelijk ook de uitkomst van de wedstrijd en dat is bij een achtervolgingsrace natuurlijk niet zo.

Eindsprint

Naar het einde van de race toe, bijvoorbeeld de laatste 500m dan moet je werken aan een eindsprint. Belangrijk daarbij is dat de roeiers niet alleen maar meer gaan rijden, dan leg je de boot namelijk alleen maar stil en ga je dus alleen maar langzamer.
wat je bijvoorbeeld kunt doen is het volgende:
'Nog 500 meter te gaan, we gaan beginnen aan onze eindsprint, ik wil elke tien halen meer benen, eerste tien halen na nu! benen 1..... oke, we gaan naar de tweede tien halen, ik wil meer benen, tempo mee, na nu! ... Enzovoort'