Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Login leden

Persbericht Aegir Congres

06 Okt 2017 | SNMK '11

G.S.R. Aegir organiseert samen met Koninklijke Nederlandse Roeibond themacongres ‘Veilig Sporten’

Groningen, 7 oktober 2017 - De Groninger studentenroeivereniging G.S.R. Aegir heeft roeibond KNRB gevraagd samen een congres te organiseren, waar het thema grensoverschrijdend gedrag in de studentensport centraal zal staan. Het congres ‘Prettig en veilig sporten voor iedereen’ zal dit collegejaar plaatsvinden. De KNRB gaat de samenwerking graag aan en de Rijksuniversiteit Groningen steunt deze. 

“We willen laten zien dat we onze verenigingscultuur willen veranderen, dat seksistische gedragingen of uitingen niet wenselijk zijn”, zegt praeses Sándor Kruse van Aegir. “Tevens willen wij op het congres graag onze ervaringen met andere studentensportverenigingen delen en natuurlijk die van hen horen. Daarnaast nodigen wij enkele deskundige sprekers en de media uit. We willen een open debat voeren waar we allemaal iets van kunnen leren en mee kunnen doen binnen onze verenigingen.”

De KNRB kijkt uit naar de samenwerking. “Wij waarderen dat het bestuur van G.S.R. Aegir heeft aangegeven in samenwerking met ons een congres te willen organiseren. Eerder al nam Aegir verantwoordelijkheid middels adequate, interne sanctiemaatregelen. De studentenroeivereniging geeft hiermee aan te beseffen dat de tijden zijn veranderd en een cultuurverandering noodzakelijk is”, laat KNRB-secretaris Hélène Fobler weten.

“Sportverenigingen moeten hun leden een prettige en veilige sportomgeving bieden. Niet alleen de KNRB, maar alle sportbonden in Nederland maken zich daar sterk voor. Een gezamenlijk themacongres draagt positief bij aan het bewustwordingsproces bij sporters, begeleiders en andere vrijwilligers op sportverenigingen. Wij hopen verder dat beide geschorste Aegir-leden van harte meehelpen aan het organiseren van het congres en daarmee het goede voorbeeld geven voor een mentaliteitsverandering op de roeivereniging", besluit Fobler.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) steunt het initiatief van Aegir. “De organisatie door Aegir van een themacongres is belangrijk voor het denken over de cultuur binnen studentenverenigingen. Dat is ook de kern van het accreditatieproces dat in Groningen momenteel wordt gevolgd en waar Aegir aan meedoet”, aldus prof. dr.  Elmer Sterken, rector magnificus van de RUG.

terug